Diensten

"Bij BGwonen vertrouwen wij in de kracht van alle jongeren die bij ons worden aangemeld. Elke jongere krijgt een vaste coach met de bedoeling dat er een klik ontstaat om samen met elkaar aan de slag te gaan"

Wat houdt ambulante begeleiding in?

Samen met je coach maak je een plan van aanpak om persoonlijke doelen te formuleren

Hierna ga je samen met je coach een strategie bedenken hoe je deze doelen het best kan realiseren

Tijdens het traject worden deze doelen geëvalueerd en zo nodig bij gesteld

Eventuele Knelpunten Worden Aangepakt En Opgelost.​

ambulante begeleiding

woon begeleiding

Soms gaat thuis wonen gewoon niet lekker of kan de veiligheid en/of ontwikkeling van een jeugdige in het geding zijn. In sommige gevallen is begeleid wonen een goeie oplossing. Je kan terecht bij BGwonen op een studiowoning of op een groepswoning, afhankelijk van de situatie. In een studiowoning woon je zelfstandig en in een groepswoning samen met andere jongeren en een hoofdbewoner. In sommige gevallen stroomt een jongere door van een groepswoning naar een zelfstandige studio. Hier leer je praktische zaken zoals; koken, huishouden, geldzaken regelen en het hebben van een dagbesteding (studie, werk). Onze persoonsgerichte aanpak stelt centraal dat de jongeren ook invloed hebben hoe het traject eruit gaat zien.

De volgende zaken leer je tijdens begeleid wonen------>

De volgende zaken leer je tijdens begeleid wonen

 

  • Het aanleren van een stabiele levensstijl, structuur, huishoudelijke taken, hygiëne en voeding.
  • Leren plannen
  • Leren omgaan met financiën en budgetten.
  • Het creëren en behouden van zinvolle dagbesteding, zoals hobby’s, school en/of werk.

Ouders & verzorgers

Ouders & verzorgers

BG wonen weet hoe belangrijk het is dat ouders en verzorgers betrokken worden bij de begeleiding van de jongeren en jeugdigen. We doen het samen! Er komt veel kijken bij de opvoeding van je kinderen. En soms wordt het allemaal even te veel of beland je in een situatie waarbij je net even wat extra ondersteuning nodig hebt om alles op de rit te krijgen. Dat kan zijn door een scheiding, financiële problemen, foute vrienden, problemen op school of doordat je kind flink aan het puberen is en rebels is geworden of door een combinatie van die zaken.

Wanneer je bij ons aanklopt voor hulp, dan kijken wij samen met jou en je kind(deren) waar wij jullie bij kunnen helpen. Soms is een oplossing makkelijker dan je denkt en soms moeten we de mouwen opstropen. Wij zijn niet vies van aanpakken, maar we doen het samen! Onze professionals hebben verschillende achtergronden in afkomst en cultuur, hierdoor kunnen we altijd een passende match maken van begeleider/coach die jullie van A tot Z kan begeleiden.

Wil je nog wat weten?

Wanneer je bent aangemeld en nadat de intake heeft plaatsgevonden wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Hierin maken we afspraken over de begeleiding en stellen we doelen vast. Hierdoor kunnen we gedurende onze traject de vooruitgang zien en hebben we de mogelijkheid om eventueel onze aanpak aan te passen indien
nodig. Onze streven is om het traject zo kort mogelijk te houden, maar als het nodig om een traject te verlengen, dan doen we dat natuurlijk.
Onze slogan is ”We doen het samen!”. Dat is ook precies hoe we het zien. We doen het samen met de ouder/verzorger, samen met de zorg professionals, samen met uw kind. Is uw kind minderjarig dan nemen wij u zoveel mogelijk mee in de
begeleiding van uw kind. Dat begint al bij het opstellen van de behandelplan. Verder in het traject speelt u als uder/verzorger een belangrijke rol. Wij proberen zoveel mogelijk regie bij u als ouder/verzorger te laten.
BGWonen is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan personen en goederen door uw kind of aan de goederen van uw kind. Is uw kind minderjarig, dan bent u als ouder wettelijk aansprakelijk voor schade die door uw kind of mede door uw kind is veroorzaakt.
Om de zorg te kunnen leveren hebben wij een aantal gegevens van de ouder/verzorger en het kind nodig. Voor het bewaren en verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de wet en regelgeving. Meer informatie hierover kunt u lezen in onze privacyverklaring op onze website.
De kosten voor de zorg/begeleiding wordt in vele gevallen door de Gemeente, zorgverzekeraar of de school betaald. Voor meer informatie hierover kunt u met ons contact opnemen.
Ouders en kinderen met grote en kleine vragen kunnen altijd terecht bij een van de ouder- en kindteams van de gemeente Amsterdam. In de gemeente Haarlem kunnen deze vragen neergelegd worden bij het centrum voor jeugd en gezin.
 
 
Dat kunnen vragen zijn die gaan over de opvoeding, gezondheid, problemen op school of vragen op het gebied van de ontwikkeling van uw kind. Vaak is op de school van uw kind een ouder- kindadviseur beschikbaar. Voor leerlingen op het mbo is er een jeugdadviseur die als eerste aanspreekpunt
ingeschakeld kan worden.
Binnen onze organisatie hebben wij een vertrouwenspersoon. Indien u een geval wil
bespreken over een situatie met de vaste begeleider van uw kind of als u iets in vertrouwen wilt bespreken, dan kunt u altijd terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon van het ECKG.nl.
De vertrouwenspersoon kan dan als buitenstaander neutraal optreden en meedenken naar een passende oplossing.
BGWonen is aangesloten bij de klachtencommissie van de Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG). Voor meer informatie
hierover kunt naar de website https://eckg-klachten.nl