Wie zijn wij?

BG Wonen ondersteunt jeugdigen en jong volwassenen op weg naar hun zelfstandigheid. 

Wij staan voor deskundigheid en professionaliteit door onze jarenlange ervaring. Daarnaast beschikken wij over een multidisciplinair team.

De jongeren staan bij ons altijd centraal tijdens hun begeleidingstraject. Maar wat voorop staat is dat wij het samen doen!

 

 

Wat doen wij anders?

 BG wonen heeft een hecht team waar samenwerking  centraal staat binnen het team maar ook met partners. Door de lijnen kort te houden, zijn wij in staat sneller en effectiever de juiste beslissingen te nemen.

Onze diverse samenwerkingspartners zijn daarom erg positief over onze aanpak. Wij kijken namelijk vooral naar wat jongeren prikkelt en motiveert. De balans tussen strak beleid en perspectief bieden blijkt goed te werken.

Missie:
Waar doen we het voor?

Wij richten ons op jongeren tussen de 16 en 28 jaar die vanwege een problematische thuissituatie ondersteuning nodig hebben. Wij streven ernaar deze jongeren zo zelfstandig mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij. Wij vinden het dan ook belangrijk dat er maatschappelijk verantwoorde zorg wordt geleverd waar integriteit en professionaliteit breed wordt gedragen.

Visie:
Hoe pakken wij dat aan?

Jongeren krijgen integrale ondersteuning in de vorm van woonbegeleiding en ambulante begeleiding dat aansluit bij hun capaciteiten en talenten. Onze professionals hebben een grote betrokkenheid, kennen hun verantwoordelijkheden en zijn ondernemend. Zo zijn we verzekerd dat de jongeren de juiste begeleiding krijgen en dat onze professionals zich blijven ontplooien.  Samen met de ouders/verzorgers, instanties en (keten)partners werken wij aan de maatschappelijke participatie van de jongeren. Wij zijn dan ook een betrouwbare en deskundige partner met aantoonbare resultaten.

Onze missie, onze visie

BG Wonen, SAMEN werken aan zelfredzaamheid

Bij BGwonen zijn onze missie, visie en waarden ontstaan vanuit de dagelijkse praktijk.  De praktijk die erom vraagt dat de jongeren niet alleen de focus zijn maar ook degenen zijn die zichzelf moeten kunnen redden. Wij helpen ze op weg. Samen werken we aan hun zelfredzaamheid.